717 Lạc Long quân – Phường 10 – Quận Tân Bình – TP.HCM.

Fax: 094.204.1889
Phone: 094.204.1889

admin@mediasaigon.vn
MediaSaiGon.vn

THÔNG TIN THANH TOÁN

 

 

 

 

STK: 1015113928

Ngân hàng Vietcombank (VCB)

Chi Nhánh: Tân Định Quận 1, TP. HCM.

STK: 0031000180413
Chi Nhánh: Hải Phòng – Vietcombank

TÊN TK: Nguyễn Khắc Đạt

Ngân hàng Vpbank Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt

Số tài khoản : 163008254
Chi nhánh : VP Bank Lý Thường Kiệt

Ngân hàng MbBank:  – Số TK : 6666858999
Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng TpBank:
Số TK : 0426 9789 201 Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng Viettinbank:
Số TK : 106000835983  Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng Viettinbank:
Số TK : 106000835983  Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng  AgriBank :
Số TK: 21022 0509 8178 Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng  Sacombank:
Số TK : 030032467918  Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng BIDV:
Số TK : 32110000901564  Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng ACB:
Số TK : 225051059  Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng

Ngân hàng  Techcombank:
Số TK : 19030970359599 Chủ TK: Nguyễn Khắc Đạt – Chi Nhánh : Hải Phòng